Function Room Hire

The Globe Inn has a large modern function suite that can accommodate any occasion.

We also offer a wide range of facilities from 3-course sit down meals, to various styles of buffet.Our Function Room offers its own bar and is fully air-conditioned.

Free WIFI
 
Social Room Hire
Weddings Half Day = £80 (4 hours)
Christenings Full Day = £150 
Anniversaries Fri/Sat Nights = £200
Birthdays **Other Times Negotiable**
Wakes  
Club Meetings Resident DJ = £175
Business Sit Down Meals from £24.95 Per Head
Meetings Buffets Available
Training  
Conferences Room hire is FREE
for buffet orders over 50
Tea/ Coffee £1.50
Parties  
UKbride 
Now taking Christmas 2023 bookings, please call 01827 60455
 
Tailored Wedding packages now available, please enquire for more details
Suitable for up to 80 guests seated for a 3 course meal
Suitable for 120 evening reception guests
Optional resident DJ
Fully licensed private bar
Wedding Cake service available 
Discounted Hotel rooms for wedding party guests 

Buffet Food

Liên Hệ

Địa chỉ

The Globe Inn
Lower Gungate
Tamworth
Staffordshire
B79 7AT

Điện Thoại

0044 1827 60455

Email

bookingtheglobe@gmail.com

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

0044 1827 60455

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách