Odeon Cinema Tamworth

Odeon Cinema Tamworth is a ten screen multiplex cinema located in Tamworth Town Centre. It opened in 1991 and has proven to be a very popular addition to the community. It contains a variety of facilities including a in-cinema Costa Coffee, an arcade and full toilet and baby changing facilities.

The cinema shows a variety of large scale blockbusters, family-friendly movies and independent dramas. There are also a series of live events that are broadcast via satellite including operas, live stage productions and concerts.

This is a perfect place to spend a few hours within Tamworth!

http://www.odeon.co.uk/cinemas/tamworth/30/

Liên Hệ

Địa chỉ

The Globe Inn
Lower Gungate
Tamworth
Staffordshire
B79 7AT

Điện Thoại

0044 1827 60455

Email

bookingtheglobe@gmail.com

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

0044 1827 60455

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách